Umar bin Khattab berkata bahwa anak keturunan syetan itu ada sembilan, yaitu Zalittun, Watsin, Laqus, A’wan, Haffaf, Murrah, Masuth, Dasim, dan Walhan. Berikut tugas-tugasnya:


1. Zalitun
Bertugas menggoda penghuni pasar dalam transaksi jual-beli dengan menyuruh untuk melakukan kedustaan, penipuan, memuji-muji barang dagangan, mencurangi timbangan/takaran, dan bersumpah palsu. Menggoda supaya manusia berbelanja lebih dan membeli barang-barang yang tidak perlu.

2. Watsin
Bertugas menggoda manusia yang tertimpa musibah agar bersangka buruk terhadap Allah dan tidak bersabar sehingga yang bersangkutan berteriak histeris, menampar-nampar pipi, dan sebagainya.

3. A'awan
Bertugas menghasut penguasa, sultan, raja, pemerintah supaya bertindak zhalim atau tidak mendekati rakyat. Terlena dengan kedudukan/kekayaan hingga mengabaikan rakyat dan tidak mau mendengar nasihat para ulama.

4. Haffaf
Bertugas membujuk dan menggoda orang untuk meneguk minuman keras. Suka menghampiri orang yang berada di tempat-tempat maksiat seperti diskotik, klab malam dan tempat yang ada minuman keras.

5. Murrah
Bertugas menggoda orang agar asyik bermain seruling atau alat musik berikut nyanyiannya. Sehingga lalai atau lupa kepada Allah.

6. Masuth
Bertugas menyebarkan berita-berita dusta lewat lisan manusia sehingga tidak bisa diketemukan berita yang sebenarnya. Sehingga melahirkan fitnah, gosip, umpatan dan apa saja penyakit yang berawal dari kata-kata mulut.

7. Dasim
Bertugas duduk di pintu rumah kita. Jika kita tidak memberi salam ketika masuk rumah atau tidak pernah menyebut nama Allah di dalamnya, maka syetan tersebut akan menimbulkan perselisihan rumahtangga sehingga akan terjadi perceraian/thalaq, khulu’, suami bertindak ganas, memukul isteri, isteri hilang pertimbangan dan menuntut cerai, anak-anak didera dan lain-lain. Syetan ini selalu ingin menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

8. Walhan
Bertugas menggoda dan mengacaukan manusia dalam berwudhu’, shalat, dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Sehingga menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia.

9. Laqus
Bertugas menggoda orang untuk menyembah api, merupakan sahabat orang Majusi yang menyembah api/matahari.


Dalam riwayat lain disebutkan bahwa:
  1. Syetan yang bertugas menggoda penghuni pasar, namanya bukan Zalitun, melainkan Zallanbur. Akan tetapi, dalam kamus disebutkan bahwa tugas Syetan Zallanbur adalah menceraikan antara seorang suami dan istrinya.
  2. Syetan yang bertugas menggoda manusia yang tertimpa musibah agar tidak bersabar namanya bukan Watsin, melainkan Tabr.
  3. Syetan Laqis adalah nama lain dari Syetan Laqus. Ada yang mengatakan bahwa Syetan Laqis dan Walhan bertugas menggoda manusia ketika bersuci dan mengerjakan shalat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tugas ketiga Syetan (Laqus, Laqis, Walhan) ini digantikan oleh ketiga Syetan berikut, yaitu A’war, yang bertugas menggoda manusia agar melakukan zina; Wasnan, yang bertugas menggoda sewaktu tidur agar mereka berat untuk bangun dan malas untuk mengerjakan shalat atau amal shahih lainnya; dan Abyadh yang bertugas menggoda para nabi dan para wali Allah.
  4. Syetan yang bertugas menggoda manusia supaya menyebarkan berita dusta namanya bukan Masuth, melainkan Mathun.
  5. Syetan Dasim adalah syetan yang bertugas menggoda manusia sewaktu makan. Dia akan ikut makan jika seseorang tidak menyebut nama Allah. Juga akan ikut masuk rumah jika sewaktu memasuki rumahnya, seseorang tidak menyebut nama Allah. Syetan ini juga akan menyelinap dalam lipatan atau saku pakaiannya jika sewaktu memakainya seseorang tidak menyebut nama Allah.
  6. Syetan Walhan hanya bertugas menggoda manusia sewaktu bersuci agar menghambur-hamburkan air. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari ‘Ali r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: ”Sewaktu seseorang berwudhu’, ada Syetan yang selalu menggodanya. Syetan itu bernama Walhan. Karenanya, selalu berhati-hatilah kalian atau waspadalah kalian terhadapnya.”
  7. Syetan Khanzab adalah syetan yang selalu menggoda manusia saat mengerjakan shalat.

Sumber : Nashaihul Ibad (Imam Nawawi Al-Bantani)


1 comment:

JOIN US